Pages Menu
Rss
Categories Menu

Par mums

Pastāsti savējiemTweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+

LCP.LV (Latvijas ceļu palīgs) sniedz autovadītājiem un topošajiem autovadītājiem noderīgu informāciju par šādiem jautājumiem:

  • autovadītāju un policijas tiesības un pienākumi;
  • sodi par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanu;
  • apmācības iespējas;
  • auto remonts;
  • auto noma;
  • auto iegāde
  • auto apdrošināšana;
  • droša braukšana;
  • fotoradari;
  • auto ziņas.

Ņemot vērā Latvijas iedzīvotāju braukšanas paradumus nav nekāds brīnums, ka parasti visus visvairāk interesē, kāds ir sods par ātruma pārsniegšanu. Lielai daļai no autovadītājiem pārvietošanās ar automobili nav vienkārši braukšana no punkta A uz punktu B, tas ir dzīvesveids, jo savā autiņā reizēm sanāk pavadīt vairāk laiku nekā kopā ar draugiem vai ģimeni. LCP.LV palīdz padarīt attiecības ar automašīnu interesantākas, kā arī atbild uz āķīgiem jautājumiem par kuriem citi bieži vien nerunā.

Ja vēlaties ar  mums sazināties, izmantojiet veidlapu, LCP.LV sadaļā kontakti.

Pastāsti savējiemTweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+

Sods par stāvēšanu neatļautā vietā

Posted by on Mar 12, 2013 in Sodi | 0 comments

Sods par stāvēšanu neatļautā vietā

Pastāsti savējiemNezināšana nav attaisnojums nevienā dzīves jomā, t.sk. ceļu satiksmē. Visbiežākais soda mērs, ar ko nākas saskarties autovadītājiem, kas pārvietojas pa Rīgu ir sods par stāvēšanu neatļautā vietā. Atkarībā no tā, kur tieši ir novietots transportlīdzeklis sods var būt robežās no 20 Ls līdz pat 300 Ls. Aplūkosim šo jautājumu detalizētāk. Mazākais sods par stāvēšanu neatļautā vietā – 20 Ls Saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksu, minimālais sods par stāvēšanu neatļautā vietā ir 20 Ls un tas tiek piemērots par transportlīdzekļa novietošanu: ceļa kreisajā pusē situācijās, kad tas nav atļauts; uz brauktuves, ja ceļam ir nomale; nepietiekami tuvu brauktuves malai, ja ceļam nav nomales (tā, ka attālums no brauktuves malas līdz jebkuram brauktuves malai tuvāko transportlīdzekļa sānu elementam pārsniedz pusmetru); vietās, kur auto aizsedz citiem vadītājiem luksafora signālus vai ceļa zīmes uz ietvēm vietās, kur tas ir aizliegts; vietās, kur brauktuves mala apzīmēta ar 920 ceļa apzīmējumu, kā arī vietās, kur brauktuves mala vai apmale apzīmēta ar 943.ceļa apzīmējumu; ārpus apdzīvotām vietām tuvāk par 100 metriem no dzelzceļa pārbrauktuves, bet apdzīvotās vietās – tuvāk par 50 metriem no tās; Par nepareizi novietotu transportlīdzekli stāvvietā, kurā transportlīdzekļa novietošanas veids noteikts ar 825.—832. papildzīmēm un ceļa apzīmējumiem (nosaka kā jānovieto auto uz apmalītes), kā arī par 833. un 842.papildzīmes prasību pārkāpšanu 532. vai 533.ceļa zīmes (pieturvietas apzīmējuma zīme) darbības zonā —uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divdesmit latu apmērā. Sods par stāvēšanu vietās, kur tas aizliegts – 30 Ls Ņemot vērā situācijas nopietnību un nodarījuma smagumu, nedaudz lielāks sods par stāvēšanu neatļautā vietā tiek piemērots apstākļos, kad auto vai jebkurš cits transportlīdzeklis ir novietots: otrajā rindā; uz tramvaja sliežu ceļa klātnes vai tās tiešā tuvumā,traucējot tramvaja kustību; daļēji vai pilnīgi uz brauktuves ārpus apdzīvotām vietām bīstamu pagriezienu un ceļa garenprofila lūzuma vietas tuvumā, kur redzamība kaut vienā virzienā ir mazāka par 100 m. ; vietās, kur transportlīdzeklis neļauj braukt (iebraukt vai izbraukt) citiem transportlīdzekļiem vai traucē gājēju pārvietošanos; uz tiltiem, estakādēm, ceļa pārvadiem vai zem tiem; vietās, kur attālums starp brauktuves nepārtraukto ceļa apzīmējuma līniju, sadalošo joslu vai pretējo brauktuves malu un apturētu transportlīdzekli ir mazāks par trim metriem; uz gājēju pārejām un tuvāk par pieciem metriem no tām; brauktuvju krustošanās vietā vai tuvāk par pieciem metriem no šķērsojamās brauktuves malas; tuvāk par 25 metriem pirms un 10 metriem aiz 534., 535., 536. vai 538.ceļa zīmes; uz ieskrējiena vai bremzēšanas joslām; 326.ceļa zīmes darbības zonā; 327.ceļa zīmes darbības zonā un attiecīgi nepāra vai pāra datumos 328. vai 329.ceļa zīmes darbības zonā, kā arī uz visiem ceļiem teritorijā, kurā iebraukšana apzīmēta ar 522.ceļa zīmi; vietās, kur brauktuves mala vai apmale apzīmēta ar 944.ceļa apzīmējumu, un vietās, kas apzīmētas ar 945.ceļa apzīmējumu; tuneļos. Paralēli vērts izlasīt arī kāds ir sods par apstāšanos neatļautā vietā. Tas liks padomāt divreiz pirms apstāties vietās, kur nav pārliecība, ka to drīkst darīt. Lielākais sods par stāvēšanu neatļautā vietā – 200 Ls Vislielākais sods par transportlīdzekļa stāvēšanas noteikumu pārkāpumu tiek piemērots gadījumos, kad transportlīdzeklis ir novietots uz dzelzceļa pārbrauktes. Sods par šo pārkāpumu ir robežās no 100 Ls līdz 200 Ls. Gadījumā, ja auto netiek savlaicīgi novākts sodu piemēro vilciens. Papildus informācijaSods par auto vadīšanu alkohola narkotiku psihotropo vielu ietekmē Sods par braukšanu bez tiesībām Sods par braukšanu bez tehniskās apskates Pastāsti...

read more

Sods par apstāšanos neatļautā vietā

Posted by on Mar 4, 2013 in Sodi | 0 comments

Sods par apstāšanos neatļautā vietā

Pastāsti savējiemKatram no mums laiku pa laikam gadās apzināti vai neapzināti gadās apstāties vietā, kur stāvēt ir aizliegts. Sods par apstāšanos neatļautā vietā ir atkarīgs no nodarījuma smaguma, t.i. vietas, kurā transportlīdzeklis ir novietots. Aplūkosim šo jautājumu detalizētāk. Kāds ir sods par apstāšanos neatļautā vietā Latvijas teritorijā ? Administratīvo pārkāpumu kodeksā šim nodarījumam ir atvēlēta vairāk kā viena A4 lapa, līdz ar to ir skaidrs, ka likumdevējs šim jautājumam pieiet samērā nopietni un soda apmērs ir diferencēts atkarībā no pārkāpuma smaguma. Vienīgais pozitīvais šajā gadījumā ir tas, ka neskatoties uz pārkāpuma smagumu, sods par apstāšanos neatļautā vietā nekad neietvers soda punktus, taču tas var sanākt dārgāk nekā vēlētos. Brīdinājums vai  10 Ls sods par apstāšanos neatļautā vietā tiek piemērots par apstāšanos: ceļa kreisajā pusē gadījumos, kad tas  nav atļauts; uz brauktuves, ja ceļam ir nomale; nepietiekami tuvu brauktuves malai,  ja ceļam nav nomale. Attālums no brauktuves malas līdz jebkuram transportlīdzekļa sānu elementam nedrīkst pārsniegt 50 centimetrus. aizsedzot luksafora signālus vai ceļa zīmes; uz ietvēm, ja tas ir aizliegts; vietās, kur brauktuves mala ir apzīmēta ar nepārtraukto līniju (920. ceļa apzīmējums) vai dzelteno nepārtraukto līniju (943. ceļa apzīmējums). Brīdinājums vai sods 20 Ls apmērā tiek piemērots par apstāšanos neatļautās vietās: uz tiltiem, estakādēm, ceļa pārvadiem vai zem tiem; brauktuves otrajā rindā gadījumos, kad tas nav atļauts; vietās, kur attālums no brauktuves nepārtrauktās līnijas, sadalošās joslas vai pretējās brauktuves malas un apturētā transportlīdzekļa malas ir mazāks par 3 m. uz gājēju pārējām vai tuvāk par 5 m no tāml krustojumā vai tuvāk par 5 m no šķērsojamās brauktuves malas; tuvāk par 25 metriem pirms un 10 metriem aiz sabiedriskā transporta, t.sk. taksometru un maršruta taksometru pieturas ( 534., 535., 536. vai 538.ceļa zīmes); uz ieskrējiena vai bremzēšanas joslām; zīmes apstāties aizliegts (326. ceļa zīme) darbības zonā; uz tramvaja sliežu ceļa klātnes vai tās tiešā tuvumā, ja tas traucē tramvaja kustību; tuneļos; Sods par apstāšanos uz dzelzceļa pārbrauktuves – 30 Ls. Kopumā sods par apstāšanos neatļautā vietā var variēt robežās no brīdinājuma līdz 30 Ls, līdz ar to ir vērts pirms transportlīdzekļa novietošanas mēģināt atcerēties un saprast, vai konkrētajā vietā auto drīkst tikt novietots vai nē. Sliktākajā gadījumā pat par apstāšanos uz laiku līdz 5 minūtēm var nākties papildināt valsts budžetu ar 20 Ls savas sūri, grūti pelnītās naudas. Galvenais neapstājieties uz dzelzceļa pārbrauktuves, tas ir vēl dārgāk. Pastāsti savējiemPapildus informācijaSods par braukšanu bez octa Sods par ceļa nedošanu gājējiem un sabiedriskajam transportam Sods par braukšanu pie sarkanās...

read more

Fotoradaru sodi un fotoradaru kļūdas diapazons

Posted by on Feb 18, 2013 in Fotoradari | 0 comments

Fotoradaru sodi un fotoradaru kļūdas diapazons

Pastāsti savējiemNevienam nav noslēpums, ka 2012. gada nogalē Valsts policija lauza līgumu ar “V-Traffic” par fotoradaru izvietošanu uz Latvijas ceļiem, atgriežoties pie veco fotoradaru izmantošanas. Saskaņā ar Valsts policijas pārstāvju sniegto informāciju, Valsts policijas rīcībā šobrīd ir nedaudz vairāk par 300 ātruma mērierīču un četri pirms vairākiem gadiem policijas iegādātie pārvietojamie fotoradari. Iepriekš uz valsts ceļiem uzstādītajiem fotoradariem kļūda bija ne vairāk par 3%, taču šobrīd valsts policija nākas atgriezties pie daudz vecākas tehnikas izmantošanas. LCP.LV rīcībā nav precīzas informācijas par to, cik un kādi fotoradari šobrīd ir policijas arsenālā, tomēr katram autovadītājam ir derīgi zināt vairāk par ātruma fiksēšanas ierīcēm, kas ļauj fiksēt atļautā ātruma pārkāpējus. Tabulā zemāk minētā informācija var kalpot par pamatu, lai apstrīdētu ceļu policijas protokolā minēto, tomēr, ja esiet vainīgi, netērējiet savus un valsts resursus velti. Ātruma mērierīces īpašības/nosaukums Barjer Iskra Stalker Ātruma kontroles diapazons 20 – 199 km/h 30 – 180 km/h 30 – 320 km/h Mērījumu iespējamā kļūda 3 km/h 3 km/h 5 km/h – (līdz 100 km/h ) 7 km/h – (virs 100 km/h) Mērītā ātruma fiksācijas laiks <10 minūtes 9 minūtes Pārkāpuma laiks netiek fiksēts Citi raksturlielumi   Radara atmiņa nodrošina divu ātrumu fiksēšanu 1) Radara atmiņa nodrošina divu ātrumu fiksēšanu 2) Var izmantot no braucošas patruļmašīnas, lai noteiktu  braukšanas ātrumu pretim braucošiem transporta līdzekļiem (Iesakam, aplūkot, kāds ir sods par braukšanas ātruma pārkāpšanu gan apdzīvotā vietā, gan ārpus apdzīvotas vietas) Atkarībā no ātruma fiksēšanas ierīces modeļa, radaru kļūdas diapazons ir robežās no 3 km (Barjer un Iskra), līdz pat 7 km, braucot ar ātrumu virs 100 km/h (Stalker). Paralēli vērts ņemt vērā, ka Stalker radari nefiksē mērītā ātruma laiku, tas nozīmē, ka valsts policija nevar ne tieši, ne netieši pierādīt, vai ātruma fiksēšanas ierīcē uzrādītais ātrums ir bijis konkrētā autovadītāja braukšanas ātrums. Fotoradari dodas prom, la atgrieztos Fotoradaru darbība Latvijā šobrīd ir stipri ierobežota, taču ne uz ilgu laiku. Saskaņā ar Minitru kabineta lēmumu Iekšlietu ministrijas Nodrošinājuma valsts aģentūrai un Valsts policijas ir atļauts veikt iepirkuma procedūru, lai modernizētu policijas automāšīnas, uzstādot tajās radarus un videoierakstu sistēmas. Policijas automašīnu modernizācijai atvēlēti ne vairāk kā 487`874 Ls, taču vismaz līdz šim brīdim Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā vēl nav informācija par izsoles vai cenu aptaujas nosacījumiem. Paredzams, ka nākotnē valsts policijas ekipāžas varēs fiksēt pretimbraucošo un garāmbraucošo automašīnu braušanas ātrumu. Paralēli valdība arī ir uzdevusi Iekšlietu ministrijai kopā ar Satiksmes ministriju līdz 2013. gada 1. martam izvērtēt un sniegt priekšlikumus Ministru kabinetā par iespējamajiem stacionāro fotoradaru ieviešanas risinājumiem, ieviešanas termiņiem un atbildīgajiem. Pastāsti savējiemPapildus informācijaCSDD jaunais pirkums -140 stacionārie fotoradari Fotoradari būs vairāk kā 100 policijas auto Par fotoradariem uz Latvijas autoceļiem – nākotnes...

read more

Sods par braukšanu bez octa

Posted by on Feb 16, 2013 in Sodi | 0 comments

Sods par braukšanu bez octa

Pastāsti savējiemObligātā civiltiesiskā apdrošināšana (OCTA)  ir vajadzība visiem motorizētajiem transporta līdzekļiem, kas piedalās ceļu satiksmē ES valstu, kā arī EEZ zonas (Islande, Norvēģija, Šveice, Lihtenšteina) teritorijā. OCTA sedz zaudējumus, ko transportlīdzekļa vadītājs nodara trešajām personām vai to mantai. Kāds ir sods par braukšanu bez octa apdrošināšanas LR teritorijā? Saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksu, sods par braukšanu bez octa apdrošināšanas var būt divu veidu: fiziskām personām sods par braukšanu bez octa ir no 60 Ls – 80 Ls; juridiskai personai par transportlīdzekļa došanu norīkojumā bez octa apdrošināšanas sods ir no 200 Ls līdz 300 Ls. Būtiski ņemt vērā, ka arī fotoradari mūsdienās var fiksēt transportlīdzekļus, kas pārvietojas bez octa apdrošināšanas. Tādējādi pārvietojoties par LR ceļiem pastāv iespēja maksāt sodu par braukšanu bez octa apdrošināšanas pat vairākas reizes dienā. Kā notiek zaudējumu atlīdzināšana cietušajai pusei ? Šobrīd OCTA apdrošināšana LR teritorijā ir vērsta, galvenokārt, uz mantiskās vērtības zaudējumu kompensāciju un minimāli aizsargā cilvēku veselību un dzībību. Saskaņā ar Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiliesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumu personai nodarīto zaudējumu atlīdzināšana iespējama līdz 5 miljoniem eiro, bet mantai nodarītais kaitējums var tikt atlīdzināts līdz 1 miljonam eiro. Tiesības saņemt atlīdzību ir ceļu satiksmes negadījumā cietušanam, pie nosacījuma,  ka tas  nav atzīts par vainīgu negadījuma izraisīšanā. Kompensāciju var saņemt transportlīdzekļa īpašnieks, vadītājs, pasažieris, gājējs. Zaudējumus cietušajam atlīdzina vainīgā transporlīdzekļa vadītāja, īpašnieka apdrošinātājs, bet gadījumā, ja avāriju izraisījušais transporta līdzeklis ir bijis bez OCTA apdrošināšanas, zaudējumus sedz Latvijas transportlīdzekļu apdrošināšanas birojs, kas vēlāk tos regresa kārtībā piedzen no vainīgā autovadītāja/auto īpašnieka. Vai ir izdevīgi braukt bez octa apdrošināšanas  ? Daļa autovadītāju Latvijā pa ceļiem pārvietojas bez OCTA apdrošināšanas, reizēm arī bez tehniskās apskates, tādējādi, iespējams, gadā ietaupot dažus desmitus vai simtus latu. Sods par braukšanu bez octa šobrīd ir samērā augsts un to var nākties maksāt gan ļaunprātīgiem nemaksātājiem, gan vienkārši aizmāršīgiem auto īpašniekiem. No otras puses, gadījumā, ja auto bez octa apdrošināšanas izraisa satiksmes negadījumu, vainīgajam būs jāsedz zaudējumi no savas kabatas. Kas ir izdevīgāk, samaksāt aptuveni 50 ls par octa uz 1 gadu vai negatīvā scenārijā maksāt 50 tūkstošus latu par dārgāka auto apskādēšanu un personām nodarītā kaitējuma kompensēšanu. Tu vari uzzināt vairāk, izlasot: Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.24 pants. Transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa un iekārtojuma nosacījumu pārkāpšanu; Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumu. Kāds ir sods par ātruma pārsniegšanu. Pastāsti savējiemPapildus informācijaSods par braukšanu bez ziemas riepām Sods par braukšanu bez tehniskās pases Sods par ātruma...

read more

Sods par braukšanu bez tehniskās apskates

Posted by on Feb 12, 2013 in Sodi | 0 comments

Sods par braukšanu bez tehniskās apskates

Pastāsti savējiemTehniskās apskates iziešana apliecina, ka auto tehniskā kārtība ļauj tam droši piedalīties ceļu satiksmē. Sods par braukšanu bez tehniskās apskates ir ieviests ar mērķi palielināt gan citu autovadītāju, gan kājāmgājēju drošību. Pēc veiksmīgi izietas tehniskās apskates CSDD darbinieki izsniedz uzlīmi, kas jāuzlīmē uz auto priekšējā stikla (parasti to izdara paši inspektori). Papildus tam tiek izsniegta izziņa, kas apliecina tehniskās apskates iziešanu. Kāds ir sods par braukšanu bez tehniskās apskates Latvijā ? Saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksu (p.149.24) sods par braukšanu bez tehniskās apskates ir noteikts 40 Ls – 80 Ls. Sods tiek piemērots gadījumos, kad autovadītāju aptur valsts policijas pārstāvis. Paralēli sods par braucienu bez tehniskās apskates var tikt fiksēts ar fotoradaru, kas padara iespēju to saņemt stipri vien lielāku. Praksē autovadītāji lieto auto bez tehniskās apskates trīs gadījumos: (1) nav ievērots tehniskās apskates beigu termiņš, (2) auto ir noņemts no uzskaites un tiek lietots tikai laukos, (3) auto ir ievests no ārzemēm un vēl nav reģistrēts, (4) līdzekļu trūkums neļauj iziet tehnisko apskati. Soda punkti par braukšanu bez tehniskās apskates Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 551 “Pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas piemērošanas noteikumi” par braukšanu bez tehniskās apskates autovadītājam tiek piešķirts 1 soda punkts. Atbilstoši šiem pašiem noteikumiem iegūtie soda punkti dzēšas pēc 2 gadiem (gadījumos, kad par pārkāpumu piešķirti līdz 8 soda punktiem) vai 5 gadiem (situācijās, kad par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu piešķirti 8 soda punkti un vairāk). Pēc noteiktā termiņa beigām soda punkti dzēšas automātiski. Soda punktu skaitam sasniedzot 4, autovadītājs uz deklarēto dzīvesvietas adresi saņem rakstisku brīdinājumu un aicinājumu turpmāk nepārkāpt ceļu satiksmes noteikumu prasības. Soda punktu skaitam sasniedzot 8, autovadītājam ir pienākums apmeklēt apmācības semināru ceļu satiksmes drošības jautājumos. Informācija par pienākumu apmeklēt kursus tiek nosūtīta uz deklarēto dzīves vietas adresi. Pie noteiktas apstākļu sakritības attiecīgais soda punktu skaits var ātri vien sakrāties ikvienam, jo sods par ātruma pārsniegšanu Latvijā ir pietiekami iespaidīgs. Kā iegūt vienas dienas braukšanas atļauju, lai nokārtotu tehnisko apskati ? Nevienam nav vajadzīgs sods par braukšanu bez tehniskās apskates. Saskaņa ar Ceļu satiksmes un drošības direkcijas publicēto informāciju, lai iegūtu 1 dienas braukšanas atļauju ir jādodas uz kādu no CSDD filiālēm, līdzi ņemot pasi, vadītāja apliecību vai mācību braukšanas atļauju. Atļauju var saņemt jebkurš Latvijas iedzīvotājs, kas sasniedzis 18 gadu vecumu,  pie nosacījuma, ka auto ir iepriekš reģistrēts un tam ir nokārtota OCTA apdrošināšana. Maksa par šo pakalpojumu ir 2,50 Ls. Viena kalendārā gada laikā vienas dienas atļauju vienam transportlīdzeklim var nokārtot divas reizes. Būtiski ņemt vērā, ka vienas dienas atļauja nedod tiesības pārvadāt kravu, pasažierus vai veikt braukšanas apmācību. Tā ir paredzēta tikai un vienīgi, lai pārvietotu transportlīdzekli no tā remonta vai atrašanās vietas uz tuvāko CSDD tehniskās apskates staciju. Atļauju iespējams izņemt jebkurā laikā un tā ir derīga tikai konkrētajā dienā līdz plkst. 21.00. Parakstoties par atļaujas saņemšanu, autovadītājs vai tā pārstāvis apstiprina un uzņemas atbildību par to, ka transportlīdzeklis ir tādā darba kārtībā, kas tam ļauj pārvietoties ceļu satiksmē (neapdraud vidi vai citu cilvēku veselību un dzīvību). Sods par braukšanu bez tehniskās apskates laikā, kamēr auto nav izieta skate vai saņemta vienas dienas braukšanas atļauja ir tie paši 40 Ls – 80 Ls. Papildus informāciju par to, kāds ir sods par braukšanas bez tehniskās apskates jūs variet iegūt, izlasot divus normatīvos aktus: Latvijas administratīvo pārkāpumu kodekss MK noteikumi Nr. 551 “Pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas piemērošanas noteikumi”...

read more

Sods par braukšanu bez ziemas riepām

Posted by on Feb 11, 2013 in Sodi | 0 comments

Sods par braukšanu bez ziemas riepām

Pastāsti savējiemSaskaņā ar LR likumdošanu laika posmā no 1. decembra līdz 1. martam visiem automobiļiem vai autobusiem, kuru pilna masa nepārsniedz 3,5 tonnas ir jābūt aprīkotām ar ziemas riepām. Šis ir termiņš, kurā ziemas riepas obligāti jāliek, taču, ja ir vēlme auto var aprīkot ar ziemas riepām jau sākot ar 1. oktobri. Sods par braukšanu bez ziemas riepām ir lielā mērā simbolisks, tādēļ auto riepas ir jāmaina vairāk savas drošības, nevis potenciālā soda dēļ. Kāds ir sods par braukšanu bez ziemas riepām ? Administratīvo pārkāpumu kodeksa p. 149.24 paredz, ka par braukšanu bez ziemas riepām ievadā noteiktajā termiņā autovadītajiem var piespriest sodu 20 Ls apmērā. Likumdošana nenosaka ierobežojumus tam, cik reizes var sodīt par vienu pārkāpumu, līdz ar to par braukšanu bez ziemas riepām ir iespējams saņemt sodu pat neskaitāmas reizes. Tomēr lielākais sods viennozīmīgi ir nevis naudas sods, bet potenciālās sekas, ko var izraisīt braukšana bez atbilstoši laikapstākļiem aprīkota auto. Katru gadu uz Latvijas ceļiem iet bojā vairāki cilvēki tieši dēļ nepiemērotām riepām. Ja jūs vēlaties palielināt iespēju redzēt bērnus un mazbērnus spēlējamies un izaugam, nežēlojiet naudu un nopērciet ziemas riepas.  Ziemas riepas CSDD izpratnē un drošība uz ceļiem Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) regulāri veic informatīvas akcijas, kuru mērķis ir pievērst uzmanību konkrētam ceļu satisksmes drošības aspektam. Saskaņā ar CSDD informāciju vasaras riepas zaudē savu kvalitāti jau brīdī, kad temperatūra noslīd zem +7° C. Krasi samazinās bremzēšanas īpašības, kas ir sevišķi nozīmīgi apstākļos, kad ceļi kļūst slidenāki. Nokritušas lapas, salna, apledojums, peļķes, sniegs – visi šie faktori palielina bremzēšanas ceļa garumu un apgrūtina auto vadīšanu. Ar lielākas distances un intervāla izvēli, kā arī braukšanas ātruma samazināšanu var nepietikt, lai justos droši uz ceļiem jau apstākļos, kad temperatūra noslīd zem  0 ° C un ir neatbilstošas auto riepas. LCP.LV uzskata, ka ņemot vērā, ka sods par braukšanu bez ziemas riepām ir pietiekoši mazs, daudzi autovadītāji, kas brauc neregulāri var izšķirties ziemas riepas nemaz neiegādāties.  Līdzšinējā pieredze liecina, ka sodu palielināšana līdz zināmai robežai dod zināmu efektu. Vēl pāris gadus atpakaļ sods par braukšanu dzērumā tika palielināts līdz pat vairāk kā 1000 Ls un dzērājšoferu skaits uz Latvijas ielām saruka. Līdzīgi pasākumi attiecībā uz ziemas riepām varētu dod līdzīgu efektu, taču sodam, protams, būtujābūt zemākam. Lai novērstu šādu iespēju CSDD būtu jāuzņemas iniciatīva un jāpalielina sods par braukšanu bez ziemas riepām vismaz līdz 50 Ls – 70 Ls. Sods šādā apmērā būtu krietni vien motivejošāks un izglābtu vismaz pāris cilvēku dzīvības. Pastāsti...

read more

Sods par braukšanu bez tiesībām

Posted by on Feb 7, 2013 in Sodi | 0 comments

Sods par braukšanu bez tiesībām

Pastāsti savējiemŠobrīd sods par pārvietošanos ceļu satiksmē bez transporta vadītāja apliecības jeb sods par braukšanu bez tiesībām ir 2 Ls. Būtiski – atkārtota pārkāpuma gadījumā valsts policija nevar piemērot paaugstinātu sodu, taču gadījumā, ja vadiet transportlīdzekli, kuru vadīt jums nav tiesības soda naudas apmērs būs daudzas reizes lielāks. Sods par braukšanu bez tiesībām – īpaši gadījumi 1. sods par braukšanu bez tiesībām cilvēkiem, kuriem  nav atbilstošas kategorijas tiesības Saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksu, sods par braukšanu bez tiesībām, kad nav nokārtota atbilstošas kategorijas transporlīdzekļa vadīšanas tiesības, ir līdz 200 Ls. Savukārt par atkārtotu šāda veida pārkāpumu tā paša gada laikā tiek piemērots sods  400 Ls apmērā un vēl papildus ir jāpavada 5 līdz 15 dienas aiz restēm (administratīvais arests). 2. sods par auto vadīšanu bez tiesībām gadījumos, kad ir spēkā automašīnas vadīšanas aizliegums Cilvēki, kuri riskē vadīt transportlīdzekli situācijās, kad ir iegūts maksimālais soda punktu skaits un tiesības ir atņemtas riskē ar naudas sodu no 200 Ls līdz 300 Ls. Par atkārtotu pārkāpumu tiek piespriests sods 400 Ls, kā arī ir jāpavada 5 – 15 diennaktis administratīvajā arestā. Tas var likties daudz, taču, piemēram, sods par braukšanu dzērumā ir vēl pamatīgāks. 3. sods par braukšanu ar nederīgu (zagtu vai nozaudētu) autovadītāja apliecību Vairumam Latvijas autovadītāju vismaz reizi dzīvē gadās pazaudēt autovadītāja apliecību. Daļai tiesības nozog, daļa vienkārši pazaudē un, lai tās atgūtu ir jādodas uz Ceļu satiksmes un drošības direkciju. Tiesību atjaunošana, protams, ir maksas pakalpojums. Ja vadītāja apliecība ir nozagata un zādzība pieteikta policijā, par atjaunošanu būs jāmaksā 15,50 Ls, savukārt, ja tiesības ir pazaudētas būs jāšķiras no 27,51 Ls. Kā jau tas bieži gadās, tiesības pēc laika var uzrasties – citā jakā, automašīnai zem sēdekļa, dzīvesdrauga somā vai bērnu mantu kastē. Tā var likties liela laime, jo pēkšņi jums rokās ir divas autovadītāja apliecības, taču ņemiet vērā, ka braukšana bez tiesībām ir mazāks pārkāpums nekā pārvietošanās ceļu satiksmē ar vecām tiesībām. Sods par braukšanu ar nederīgu vadītāja apliecību, kas iepriekš pieteikta kā nozaudēta vai nozagta ir 10 Ls. Kopumā ir vērts rūpīgi izvērtēt, vai vispār ņemt līdzi autovadītāja apliecību. Tā kā sods par braukšanu bez tiesībām parasti ir tikai 2 Ls, tad gadījumā, ja nevēlaties riskēt ar to nozaudēšanu vai nozagšanu, variet tās atstāt mājās. No otras puses autovadītāja apliecība ir pietiekami maza, lai to glabātu makā, turklāt vairumā situāciju tā kalpo kā pases aizstājējs. Pastāsti...

read more

Sods par braukšanu bez tehniskās pases

Posted by on Feb 6, 2013 in Sodi | 0 comments

Sods par braukšanu bez tehniskās pases

Pastāsti savējiemKatram autovadītājam reizēm gadās mājas aizmirst auto reģistrācijas apliecību un var rasties jautājums, kāds ir sods par braukšanu bez tehniskās pases. Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu, sods par šo pārkāpumu ir simbolisks, tādēļ par savu aizmāršību nav vērts uztraukties. Vēl dažus gadus atpakaļ sods par braukšanu bez tehniskās pases bija 1 Ls, taču šobrīd soda nauda par šo pārkāpumu ir palielināta līdz 2 Ls (kāpums 200%). Vai braukšana bez tehniskās pases ir izdevīga? Jautājums var likties muļķīgs, taču vērts ņemt vērā, ka vadājot līdzi auto reģistrācijas apliecību, vienmēr pastāv risks to pazaudēt. Turklāt būsim godīgi, cik bieži mūs aptur ceļu policijas ekipāža? Dažas reizes gadā, varbūt piecas reizes? Kopējais sods par braukšanu bez tehniskās pases sliktākajā gadījumā var sasniegt 10 Ls gadā, jo Administratīvo pārkāpumu kodekss neparedz, ka par atkārtotu aizmāršību būtu jāpiemēro lielāks sods. Teorētiski, protams, ir iespējams, ka policija var jūs palūgt doties līdzi uz iecirkni, lai noskaidrotu automašīnas īpašnieku gadījumos, kad viņiem ir sabojājusies rācija un mobilais telefons, taču praksē tas tā nenotiek. Kopumā, iemesli, lai brauktu bez tehniskās pases var būt divi: tehnisko pasi var pazaudēt; tehniskās pases atjaunošana ir maksas pakalpojums. Cik maksā tehniskās pases atjaunošana? Saskaņā ar CSDD sniegto informāciju, maksa par auto reģistrācijas apliecības atjaunošanu ir 14,02 Ls, pie nosacījuma, ka nav izziņa no policijas par tehniskās pases zādzību. Ja variet uzrādīt izziņu, tad par šo pakalpojumu būs jāmaksā 8,63 Ls, t.i. tikpat, cik par jaunas reģistrācijas apliecības izgatavošanu. Varam secināt, ka sods par braukšanu bez tehniskās pases ir simbolisks un to nevar pat salīdzināt ar to kāds ir sods par braukšanu dzērumā, kur autovadītājam var nākties šķirties no pat vairāk kā 1000 Ls, pavadīt 2 nedēļās cietumā un zaudēt tiesības vadīt transportlīdzekli uz laiku līdz 4 gadiem. Kā atjaunot automašīnas tehnisko pasi? Lai atjaunotu pazaudēto tehnisko pasi ir jādodas uz tuvāko CSDD filiāli, līdzi ņemot (1) pasi, vadītāja apliecību vai braukšanas mācību atļauju, (2) policijas izziņu par dokumenta zādzības faktu (ja tāda ir, būs lētāk). Auto reģistrāciju var veikt tikai persona, kas ir vismaz 18 gadus veca. LCP.LV skatījumā laiks, kas jāpatērē, lai atjaunotu tehnisko reģistrācijas apliecību, t.sk. dotos uz policiju, lai saņemtu izziņu par zādzības faktu ir nesamērīgi liels ar to kāds ir sods par braukšanu bez tehniskās pases. Mēs, protams, nemudinam braukt visus bez auto reģistrācijas apliecības, jo gadījumā, ja jūs neesiet auto īpašnieks, tad saziņa ar ceļu policiju var būt sarežģītāka. Ja datu bāzē uzrādās, ka īpašnieks ir, piemēram, uzņēmums, tad ceļu policistiem varētu rasties jautājumi, kas jūs tāds esat un vai tiešām esiet tiesīgs pārvietoties ar šo auto. Detalizētāku informāciju par auto tehniskās pases atjaunošanas izmaksām un procedūru variet atrast CSDD mājas mājas lapā. Pastāsti...

read more

Lielākais fiksētais ātrums Rīgā

Posted by on Feb 4, 2013 in video | 0 comments

Pastāsti savējiemLielākais fotoradaru fiksētais ātrums Rīgā ir 165km/h Pastāsti savējiemPapildus informācijaEkonomiska...

read more

Kā ietaupīt degvielu?

Posted by on Feb 4, 2013 in Apmācība | 0 comments

Kā ietaupīt degvielu?

Pastāsti savējiemMūsdienās, kad degvielas cenas vismaz Latvijā kļūst aizvien augstākas, daudziem autovadītājiem ir būtiski ietaupīt uz degvielas rēķina. Kas var atļauties nopērk jaunāku auto, kas patērē mazāk, taču, neskatoties uz to, cik vecs ir auto, ietaupīt degvielu var vienmēr. Ja vien zina, kā to pareizi darīt. Vislielāko degvielas daudzumu automašīnai ir brīdī, kad auto uzsāk braukt un stājas (tiek spiestas bremzes). Tieši šī iemesla dēļ, ir vērts darīt maksimāli visu iespējamo, lai nodrošinātu auto vienmērīgu kustību, t.i. uzsākot braukt, ir vēlams saglabāt konstantu ātrumu. Katra kustība uz vienu vai otru pusi palielina degvielas patēriņu. Iekļūstot sastrēgumos auto var notērēt vairākas reizes vairāk degvielu nekā ikdienā, tādēļ pirms sākt braukt ir vērts kārtīgi izplānot savu maršrutu. Kopumā svarīgākie ieteikumi kā ietaupīt degvielu ir šādi: izplānojiet maršrutu; uzsāciet braukt un turpiniet pārvietoties ar konstantu ātrumu (tādu, kādā plānojat pārvietoties turpmāk); katra bremzēšana ievērojami palielina degvielas patēriņu, mēģiniet bremzēt mazāk; neļaujiet tahometra apgriezieniem pārsniegt 3000 apgriezienus; lejiet bākā kvalitatīvu degvielu; regulāri mainiet degvielas un gaisa filtrus; pieregulējiet motoru, reizēm motora noregulēšana var dot ļoti ievērojamu ietaupījumu. Pastāsti savējiemPapildus informācijaPromiles Četras lietas, kurām jābūt ikvienā auto Autoskolas un instruktora...

read more