Sods par braukšanu bez octa

Obligātā civiltiesiskā apdrošināšana (OCTA)  ir vajadzība visiem motorizētajiem transporta līdzekļiem, kas piedalās ceļu satiksmē ES valstu, kā arī EEZ zonas (Islande, Norvēģija, Šveice, Lihtenšteina) teritorijā. OCTA sedz zaudējumus, ko transportlīdzekļa vadītājs nodara trešajām personām vai to mantai.

Kāds ir sods par braukšanu bez octa apdrošināšanas LR teritorijā?

Saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksu, sods par braukšanu bez octa apdrošināšanas var būt kāds ir sods par braukšanu bez octa latvijadivu veidu:

  • fiziskām personām sods par braukšanu bez octa ir no 60 Ls – 80 Ls;
  • juridiskai personai par transportlīdzekļa došanu norīkojumā bez octa apdrošināšanas sods ir no 200 Ls līdz 300 Ls.

Būtiski ņemt vērā, ka arī fotoradari mūsdienās var fiksēt transportlīdzekļus, kas pārvietojas bez octa apdrošināšanas. Tādējādi pārvietojoties par LR ceļiem pastāv iespēja maksāt sodu par braukšanu bez octa apdrošināšanas pat vairākas reizes dienā.

Kā notiek zaudējumu atlīdzināšana cietušajai pusei ?

Šobrīd OCTA apdrošināšana LR teritorijā ir vērsta, galvenokārt, uz mantiskās vērtības zaudējumu kompensāciju un minimāli aizsargā cilvēku veselību un dzībību. Saskaņā ar Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiliesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumu personai nodarīto zaudējumu atlīdzināšana iespējama līdz 5 miljoniem eiro, bet mantai nodarītais kaitējums var tikt atlīdzināts līdz 1 miljonam eiro.

Tiesības saņemt atlīdzību ir ceļu satiksmes negadījumā cietušanam, pie nosacījuma,  ka tas  nav atzīts par vainīgu negadījuma izraisīšanā. Kompensāciju var saņemt transportlīdzekļa īpašnieks, vadītājs, pasažieris, gājējs.

Zaudējumus cietušajam atlīdzina vainīgā transporlīdzekļa vadītāja, īpašnieka apdrošinātājs, bet gadījumā, ja avāriju izraisījušais transporta līdzeklis ir bijis bez OCTA apdrošināšanas, zaudējumus sedz Latvijas transportlīdzekļu apdrošināšanas birojs, kas vēlāk tos regresa kārtībā piedzen no vainīgā autovadītāja/auto īpašnieka.

Vai ir izdevīgi braukt bez octa apdrošināšanas  ?

Daļa autovadītāju Latvijā pa ceļiem pārvietojas bez OCTA apdrošināšanas, reizēm arī bez tehniskās apskates, tādējādi, iespējams, gadā ietaupot dažus desmitus vai simtus latu. Sods par braukšanu bez octa šobrīd ir samērā augsts un to var nākties maksāt gan ļaunprātīgiem nemaksātājiem, gan vienkārši aizmāršīgiem auto īpašniekiem. No otras puses, gadījumā, ja auto bez octa apdrošināšanas izraisa satiksmes negadījumu, vainīgajam būs jāsedz zaudējumi no savas kabatas. Kas ir izdevīgāk, samaksāt aptuveni 50 ls par octa uz 1 gadu vai negatīvā scenārijā maksāt 50 tūkstošus latu par dārgāka auto apskādēšanu un personām nodarītā kaitējuma kompensēšanu.

Tu vari uzzināt vairāk, izlasot:

  • Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.24 pants. Transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa un iekārtojuma nosacījumu pārkāpšanu;
  • Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumu.
  • Kāds ir sods par ātruma pārsniegšanu.

Leave a Comment