Policijas tiesības un pienākumi

Svarīgākais – valsts policija šobrīd drīkst apstādināt autovadītāju jebkurā vietā, taču autovadītāja tiesības ir uzzināt policista vārdu, uzvārdu, dienesta vietu, apstādināšanas iemeslu.  Policista pienākums ir nekavējoties sniegt autovadītāja prasīto informāciju un uzrādīt dienesta apliecību. Autovadītāja tiesību un brīvību ierobežošana ir pieļaujama, tikai pamatojoties uz likumu un likumā noteiktajā kārtībā. Policistam ir jābūt formā ar redzamām atšķirības zīmēm … >>