Autovadītāju tiesības un pienākumi

Autovadītāja tiesības un pienākumi 

1. Autovadītājam pārvietojoties pa ceļiem ir (1) jāievēro Ceļu satiksmes noteikumu un citu normatīvo aktu prasības, kas nosaka ceļu satiksmes dalībnieku pienākumus; (2) jāizpilda policijas darbinieku un to personu norādījumi, kuras pilnvarotas regulēt satiksmi, kā arī (3) jāievēro luksoforu signālu, ceļa zīmju un ceļa apzīmējumu prasības.

2. Ja tuvojas operatīvas transportlīdzeklis autovadītājam ir jādod ceļš operatīvajam transportam un transportlīdzekļiem, ko tas pavada. (deg zilā gaisma + skaņa – jādod ceļš, deg zilā, sarkanā gaisma + skaņa – jāpiestāj malā, lai palaistu garām).

3. Ja autovadītājs tiek apturēts, viņam ir tiesības uzzināt apturēšanas iemeslu, apstādinātāja vārdu, uzvārdu un amatu, kā arī pieprasīt uzrādīt dienesta apliecību.
(Detalizētāk skat. Ceļu satiksmes likuma 19. pantu)

5. Aizturēšanas gadījumā autovadītājam ir tiesības uz juridisko palīdzību, t.sk. policijai pēc aizturētā pieprasījuma ir nekavējoties jāpaziņo viņa atrašanās vieta ģimenei, darba vietai vai mācību iestādes (skola, augstskola) administrācijai. Policija nodrošina aizturēto un apcietināto personu veselības aizsardzību, veic neatliekamus pasākumus medicīniskās palīdzības sniegšanai un šo personu īpašuma aizsardzībai. (Detalizētāk skat. LPP 5. pantu).

4. Mācību braukšanas laikā par autovadītāju uzskatāma persona, kas māca vadīt automobili.

Leave a Comment