Fotoradaru sodi un fotoradaru kļūdas diapazons

Nevienam nav noslēpums, ka 2012. gada nogalē Valsts policija lauza līgumu ar “V-Traffic” par fotoradaru izvietošanu uz Latvijas ceļiem, atgriežoties pie veco fotoradaru izmantošanas. Saskaņā ar Valsts policijas pārstāvju sniegto informāciju, Valsts policijas rīcībā šobrīd ir nedaudz vairāk par 300 ātruma mērierīču un četri pirms vairākiem gadiem policijas iegādātie pārvietojamie fotoradari. Iepriekš uz valsts ceļiem uzstādītajiem fotoradariem kļūda bija ne vairāk par 3%, taču šobrīd valsts policija nākas atgriezties pie daudz vecākas tehnikas izmantošanas. LCP.LV rīcībā nav precīzas informācijas par to, cik un kādi fotoradari šobrīd ir policijas arsenālā, tomēr katram autovadītājam ir derīgi zināt vairāk par ātruma fiksēšanas ierīcēm, kas ļauj fiksēt atļautā ātruma pārkāpējus. Tabulā zemāk minētā informācija var kalpot par pamatu, lai apstrīdētu ceļu policijas protokolā minēto, tomēr, ja esiet vainīgi, netērējiet savus un valsts resursus velti.

Ātruma mērierīces īpašības/nosaukums Barjer Iskra Stalker
Ātruma kontroles diapazons 20 – 199 km/h 30 – 180 km/h 30 – 320 km/h
Mērījumu iespējamā kļūda 3 km/h 3 km/h 5 km/h – (līdz 100 km/h )
7 km/h – (virs 100 km/h)
Mērītā ātruma fiksācijas laiks <10 minūtes 9 minūtes Pārkāpuma laiks netiek fiksēts
Citi raksturlielumi   Radara atmiņa nodrošina divu ātrumu fiksēšanu 1) Radara atmiņa nodrošina divu ātrumu fiksēšanu
2) Var izmantot no braucošas patruļmašīnas, lai noteiktu  braukšanas ātrumu pretim braucošiem transporta līdzekļiem

(Iesakam, aplūkot, kāds ir sods par braukšanas ātruma pārkāpšanu gan apdzīvotā vietā, gan ārpus apdzīvotas vietas)

Atkarībā no ātruma fiksēšanas ierīces modeļa, radaru kļūdas diapazons ir robežās no 3 km (Barjer un Iskra), līdz pat 7 km, braucot ar ātrumu virs 100 km/h (Stalker). Paralēli vērts ņemt vērā, ka Stalker radari nefiksē mērītā ātruma laiku, tas nozīmē, ka valsts policija nevar ne tieši, ne netieši pierādīt, vai ātruma fiksēšanas ierīcē uzrādītais ātrums ir bijis konkrētā autovadītāja braukšanas ātrums.

Fotoradari dodas prom, la atgrieztos

Fotoradaru darbība Latvijā šobrīd ir stipri ierobežota, taču ne uz ilgu laiku. Saskaņā ar Minitru kabineta lēmumu Iekšlietu ministrijas Nodrošinājuma valsts aģentūrai un Valsts policijas ir atļauts veikt iepirkuma procedūru, lai modernizētu policijas automāšīnas, uzstādot tajās radarus un videoierakstu sistēmas. Policijas automašīnu modernizācijai atvēlēti ne vairāk kā 487`874 Ls, taču vismaz līdz šim brīdim Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā vēl nav informācija par izsoles vai cenu aptaujas nosacījumiem. Paredzams, ka nākotnē valsts policijas ekipāžas varēs fiksēt pretimbraucošo un garāmbraucošo automašīnu braušanas ātrumu.

Paralēli valdība arī ir uzdevusi Iekšlietu ministrijai kopā ar Satiksmes ministriju līdz 2013. gada 1. martam izvērtēt un sniegt priekšlikumus Ministru kabinetā par iespējamajiem stacionāro fotoradaru ieviešanas risinājumiem, ieviešanas termiņiem un atbildīgajiem.

Leave a Comment