Sods par braukšanu bez tehniskās apskates

Tehniskās apskates iziešana apliecina, ka auto tehniskā kārtība ļauj tam droši piedalīties ceļu satiksmē. Sods par braukšanu bez tehniskās apskates ir ieviests ar mērķi palielināt gan citu autovadītāju, gan kājāmgājēju drošību. Pēc veiksmīgi izietas tehniskās apskates CSDD darbinieki izsniedz uzlīmi, kas jāuzlīmē uz auto priekšējā stikla (parasti to izdara paši inspektori). Papildus tam tiek izsniegta izziņa, kas apliecina tehniskās apskates iziešanu.

Kāds ir sods par braukšanu bez tehniskās apskates Latvijā ?

Saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksu (p.149.24) sods par braukšanu bez tehniskās kāds ir sods par braukšanu bez tehniskās apskates Latvijāapskates ir noteikts 40 Ls – 80 Ls. Sods tiek piemērots gadījumos, kad autovadītāju aptur valsts policijas pārstāvis. Paralēli sods par braucienu bez tehniskās apskates var tikt fiksēts ar fotoradaru, kas padara iespēju to saņemt stipri vien lielāku.

Praksē autovadītāji lieto auto bez tehniskās apskates trīs gadījumos: (1) nav ievērots tehniskās apskates beigu termiņš, (2) auto ir noņemts no uzskaites un tiek lietots tikai laukos, (3) auto ir ievests no ārzemēm un vēl nav reģistrēts, (4) līdzekļu trūkums neļauj iziet tehnisko apskati.

Soda punkti par braukšanu bez tehniskās apskates

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 551 “Pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas piemērošanas noteikumi” par braukšanu bez tehniskās apskates autovadītājam tiek piešķirts 1 soda punkts. Atbilstoši šiem pašiem noteikumiem iegūtie soda punkti dzēšas pēc 2 gadiem (gadījumos, kad par pārkāpumu piešķirti līdz 8 soda punktiem) vai 5 gadiem (situācijās, kad par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu piešķirti 8 soda punkti un vairāk). Pēc noteiktā termiņa beigām soda punkti dzēšas automātiski.

Soda punktu skaitam sasniedzot 4, autovadītājs uz deklarēto dzīvesvietas adresi saņem rakstisku brīdinājumu un aicinājumu turpmāk nepārkāpt ceļu satiksmes noteikumu prasības. Soda punktu skaitam sasniedzot 8, autovadītājam ir pienākums apmeklēt apmācības semināru ceļu satiksmes drošības jautājumos. Informācija par pienākumu apmeklēt kursus tiek nosūtīta uz deklarēto dzīves vietas adresi. Pie noteiktas apstākļu sakritības attiecīgais soda punktu skaits var ātri vien sakrāties ikvienam, jo sods par ātruma pārsniegšanu Latvijā ir pietiekami iespaidīgs.

Kā iegūt vienas dienas braukšanas atļauju, lai nokārtotu tehnisko apskati ?

Nevienam nav vajadzīgs sods par braukšanu bez tehniskās apskates. Saskaņa ar Ceļu satiksmes un drošības direkcijas publicēto informāciju, lai iegūtu 1 dienas braukšanas atļauju ir jādodas uz kādu no CSDD filiālēm, līdzi ņemot pasi, vadītāja apliecību vai mācību braukšanas atļauju. Atļauju var saņemt jebkurš Latvijas iedzīvotājs, kas sasniedzis 18 gadu vecumu,  pie nosacījuma, ka auto ir iepriekš reģistrēts un tam ir nokārtota OCTA apdrošināšana. Maksa par šo pakalpojumu ir 2,50 Ls. Viena kalendārā gada laikā vienas dienas atļauju vienam transportlīdzeklim var nokārtot divas reizes.

Būtiski ņemt vērā, ka vienas dienas atļauja nedod tiesības pārvadāt kravu, pasažierus vai veikt braukšanas apmācību. Tā ir paredzēta tikai un vienīgi, lai pārvietotu transportlīdzekli no tā remonta vai atrašanās vietas uz tuvāko CSDD tehniskās apskates staciju. Atļauju iespējams izņemt jebkurā laikā un tā ir derīga tikai konkrētajā dienā līdz plkst. 21.00. Parakstoties par atļaujas saņemšanu, autovadītājs vai tā pārstāvis apstiprina un uzņemas atbildību par to, ka transportlīdzeklis ir tādā darba kārtībā, kas tam ļauj pārvietoties ceļu satiksmē (neapdraud vidi vai citu cilvēku veselību un dzīvību). Sods par braukšanu bez tehniskās apskates laikā, kamēr auto nav izieta skate vai saņemta vienas dienas braukšanas atļauja ir tie paši 40 Ls – 80 Ls.

Papildus informāciju par to, kāds ir sods par braukšanas bez tehniskās apskates jūs variet iegūt, izlasot divus normatīvos aktus:

Leave a Comment