Policijas tiesības un pienākumi

Svarīgākais – valsts policija šobrīd drīkst apstādināt autovadītāju jebkurā vietā, taču autovadītāja tiesības ir uzzināt policista vārdu, uzvārdu, dienesta vietu, apstādināšanas iemeslu.  Policista pienākums ir nekavējoties sniegt autovadītāja prasīto informāciju un uzrādīt dienesta apliecību. Autovadītāja tiesību un brīvību ierobežošana ir pieļaujama, tikai pamatojoties uz likumu un likumā noteiktajā kārtībā. Policistam ir jābūt formā ar redzamām atšķirības zīmēm (Detalizētāk skat. Likums par policiju (LPP) 5. un Ceļu satiksmes likuma 43. pantus).

Zemāk apkopoti paši svarīgākie valsts policijas pienākumu un tiesības uz valsts autoceļiem.

  • Ja ir pamats domāt, ka auto vadītājs ir izdarījis ceļu satiksmes pārkāpumu vai ir izmantots likumpārkāpuma izdarīšanā – var apturēt transportlīdzekli, izdarīt tā apskati.
  •  Ja auto tehniskais stāvoklis apdraud transporta kustības drošību, policists var aizliegt to lietot.
  • Ja autovadītājs ir alkohola reibumā, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā, bez tiesībām, policists var to atstādināt no braukšanas.
  • Ja ir izsludināta meklēšana,  ir pamats domāt, ka auto ir zagts vai nav iespējams pārbaudīt auto īpašnieku – policists var nogādāt auto policijas iestādē pārbaudes veikšanai
  • Ja auto ir avarējis un pamests negadījuma vietā – policists var to izņemt un nogādāt policijā lietas tālāku apstākļu noskaidrošanai.
  • drīkst lietot šaujamieroci galējas nepieciešamības gadījumā, lai apturētu transportlīdzekli, nodarot tam bojājumus, ja autovadītājs ar savu darbību rada draudus līdzpilsoņu dzīvībai, veselībai un nepakļaujas policistu prasībai apstādināt transportlīdzekli un, ja nav citas iespējas viņu aizturēt.
  • steidzamos gadījumos (braukšana uz notikuma vietu, personas nogādāšana ārstniecības iestādē, noziedznieku aizturēšana, aizturēto nogādāšana policijas iestādē) ar autovadītāja piekrišanu policists var izmantot privātām vai juridiskām personām piederošu transportlīdzekli.
  • veikt autpārvadājumu uzraudzību un kontroli.
  • Policija dod iespēju aizturētajām un apcietinātajām personām realizēt tiesības uz juridisko palīdzību un, ja šīs personas vēlas, nekavējoties paziņo viņu atrašanās vietu ģimenei un darbavietas vai mācību iestādes administrācijai. Policija nodrošina aizturēto un apcietināto personu veselības aizsardzību, veic neatliekamus pasākumus medicīniskās palīdzības sniegšanai un šo personu īpašuma aizsardzībai. (Detalizētāk skat. LPP 5., 12., 14. un 20. pantus)

Plašāku informāciju par policijas darbinieku vispārējām tiesībām un pienākumiem iespējams aplūkot Valsts policijas mājas lapā..

Leave a Comment