Sods par stāvēšanu neatļautā vietā

Nezināšana nav attaisnojums nevienā dzīves jomā, t.sk. ceļu satiksmē. Visbiežākais soda mērs, ar ko nākas saskarties autovadītājiem, kas pārvietojas pa Rīgu ir sods par stāvēšanu neatļautā vietā. Atkarībā no tā, kur tieši ir novietots transportlīdzeklis sods var būt robežās no 20 Ls līdz pat 300 Ls. Aplūkosim šo jautājumu detalizētāk.

Mazākais sods par stāvēšanu neatļautā vietā – 20 Ls

Saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksu, minimālais sods par stāvēšanu neatļautā vietā ir 20 Ls un tas tiek piemērots par transportlīdzekļa kāds ir sods par auto stāvēšanu neatļautā aizliegtā vietānovietošanu:

 • ceļa kreisajā pusē situācijās, kad tas nav atļauts;
 • uz brauktuves, ja ceļam ir nomale;
 • nepietiekami tuvu brauktuves malai, ja ceļam nav nomales (tā, ka attālums no brauktuves malas līdz jebkuram brauktuves malai tuvāko transportlīdzekļa sānu elementam pārsniedz pusmetru);
 • vietās, kur auto aizsedz citiem vadītājiem luksafora signālus vai ceļa zīmes uz ietvēm vietās, kur tas ir aizliegts;
 • vietās, kur brauktuves mala apzīmēta ar 920 ceļa apzīmējumu, kā arī vietās, kur brauktuves mala vai apmale apzīmēta ar 943.ceļa apzīmējumu;
 • ārpus apdzīvotām vietām tuvāk par 100 metriem no dzelzceļa pārbrauktuves, bet apdzīvotās vietās – tuvāk par 50 metriem no tās;
 • Par nepareizi novietotu transportlīdzekli stāvvietā, kurā transportlīdzekļa novietošanas veids noteikts ar 825.—832. papildzīmēm un ceļa apzīmējumiem (nosaka kā jānovieto auto uz apmalītes), kā arī par 833. un 842.papildzīmes prasību pārkāpšanu 532. vai 533.ceļa zīmes (pieturvietas apzīmējuma zīme) darbības zonā —uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divdesmit latu apmērā.

Sods par stāvēšanu vietās, kur tas aizliegts – 30 Ls

Ņemot vērā situācijas nopietnību un nodarījuma smagumu, nedaudz lielāks sods par stāvēšanu neatļautā vietā tiek piemērots apstākļos, kad auto vai jebkurš cits transportlīdzeklis ir novietots:

 • otrajā rindā;
 • uz tramvaja sliežu ceļa klātnes vai tās tiešā tuvumā,traucējot tramvaja kustību;
 • daļēji vai pilnīgi uz brauktuves ārpus apdzīvotām vietām bīstamu pagriezienu un ceļa garenprofila lūzuma vietas tuvumā, kur redzamība kaut vienā virzienā ir mazāka par 100 m. ;
 • vietās, kur transportlīdzeklis neļauj braukt (iebraukt vai izbraukt) citiem transportlīdzekļiem vai traucē gājēju pārvietošanos;
 • uz tiltiem, estakādēm, ceļa pārvadiem vai zem tiem;
 • vietās, kur attālums starp brauktuves nepārtraukto ceļa apzīmējuma līniju, sadalošo joslu vai pretējo brauktuves malu un apturētu transportlīdzekli ir mazāks par trim metriem;
 • uz gājēju pārejām un tuvāk par pieciem metriem no tām;
 • brauktuvju krustošanās vietā vai tuvāk par pieciem metriem no šķērsojamās brauktuves malas;
 • tuvāk par 25 metriem pirms un 10 metriem aiz 534., 535., 536. vai 538.ceļa zīmes;
 • uz ieskrējiena vai bremzēšanas joslām;
 • 326.ceļa zīmes darbības zonā;
 • 327.ceļa zīmes darbības zonā un attiecīgi nepāra vai pāra datumos 328. vai 329.ceļa zīmes darbības zonā, kā arī uz visiem ceļiem teritorijā, kurā iebraukšana apzīmēta ar 522.ceļa zīmi;
 • vietās, kur brauktuves mala vai apmale apzīmēta ar 944.ceļa apzīmējumu, un vietās, kas apzīmētas ar 945.ceļa apzīmējumu;
 • tuneļos.

Paralēli vērts izlasīt arī kāds ir sods par apstāšanos neatļautā vietā. Tas liks padomāt divreiz pirms apstāties vietās, kur nav pārliecība, ka to drīkst darīt.

Lielākais sods par stāvēšanu neatļautā vietā – 200 Ls

Vislielākais sods par transportlīdzekļa stāvēšanas noteikumu pārkāpumu tiek piemērots gadījumos, kad transportlīdzeklis ir novietots uz dzelzceļa pārbrauktes. Sods par šo pārkāpumu ir robežās no 100 Ls līdz 200 Ls. Gadījumā, ja auto netiek savlaicīgi novākts sodu piemēro vilciens.

Leave a Comment