Sods par apstāšanos neatļautā vietā

Katram no mums laiku pa laikam gadās apzināti vai neapzināti gadās apstāties vietā, kur stāvēt ir aizliegts. Sods par apstāšanos neatļautā vietā ir atkarīgs no nodarījuma smaguma, t.i. vietas, kurā transportlīdzeklis ir novietots. Aplūkosim šo jautājumu detalizētāk.

Kāds ir sods par apstāšanos neatļautā vietā Latvijas teritorijā ?

Administratīvo pārkāpumu kodeksā šim nodarījumam ir atvēlēta vairāk kā viena A4 lapa, līdz ar to ir skaidrs, ka likumdevējs šim jautājumam neatļauta apstāšanās sodspieiet samērā nopietni un soda apmērs ir diferencēts atkarībā no pārkāpuma smaguma. Vienīgais pozitīvais šajā gadījumā ir tas, ka neskatoties uz pārkāpuma smagumu, sods par apstāšanos neatļautā vietā nekad neietvers soda punktus, taču tas var sanākt dārgāk nekā vēlētos.

Brīdinājums vai  10 Ls sods par apstāšanos neatļautā vietā tiek piemērots par apstāšanos:

 • ceļa kreisajā pusē gadījumos, kad tas  nav atļauts;
 • uz brauktuves, ja ceļam ir nomale;
 • nepietiekami tuvu brauktuves malai,  ja ceļam nav nomale. Attālums no brauktuves malas līdz jebkuram transportlīdzekļa sānu elementam nedrīkst pārsniegt 50 centimetrus.
 • aizsedzot luksafora signālus vai ceļa zīmes;
 • uz ietvēm, ja tas ir aizliegts;
 • vietās, kur brauktuves mala ir apzīmēta ar nepārtraukto līniju (920. ceļa apzīmējums) vai dzelteno nepārtraukto līniju (943. ceļa apzīmējums).

Brīdinājums vai sods 20 Ls apmērā tiek piemērots par apstāšanos neatļautās vietās:

 • uz tiltiem, estakādēm, ceļa pārvadiem vai zem tiem;
 • brauktuves otrajā rindā gadījumos, kad tas nav atļauts;
 • vietās, kur attālums no brauktuves nepārtrauktās līnijas, sadalošās joslas vai pretējās brauktuves malas un apturētā transportlīdzekļa malas ir mazāks par 3 m.
 • uz gājēju pārējām vai tuvāk par 5 m no tāml
 • krustojumā vai tuvāk par 5 m no šķērsojamās brauktuves malas;
 • tuvāk par 25 metriem pirms un 10 metriem aiz sabiedriskā transporta, t.sk. taksometru un maršruta taksometru pieturas ( 534., 535., 536. vai 538.ceļa zīmes);
 • uz ieskrējiena vai bremzēšanas joslām;
 • zīmes apstāties aizliegts (326. ceļa zīme) darbības zonā;
 • uz tramvaja sliežu ceļa klātnes vai tās tiešā tuvumā, ja tas traucē tramvaja kustību;
 • tuneļos;

Sods par apstāšanos uz dzelzceļa pārbrauktuves – 30 Ls.

Kopumā sods par apstāšanos neatļautā vietā var variēt robežās no brīdinājuma līdz 30 Ls, līdz ar to ir vērts pirms transportlīdzekļa novietošanas mēģināt atcerēties un saprast, vai konkrētajā vietā auto drīkst tikt novietots vai nē. Sliktākajā gadījumā pat par apstāšanos uz laiku līdz 5 minūtēm var nākties papildināt valsts budžetu ar 20 Ls savas sūri, grūti pelnītās naudas. Galvenais neapstājieties uz dzelzceļa pārbrauktuves, tas ir vēl dārgāk.

1 thought on “Sods par apstāšanos neatļautā vietā”

Leave a Comment